Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εδώ αναρτάται το πρόγραμμα των εξετάσεων του Τμήματος, οι οποίες διενεργούνται μετά το τέλος των δύο εξαμήνων (Ιανουάριος/Φεβρουάριος & Ιούνιος), όπως και πριν την έναρξη κάθε νέου ακαδημαϊκού έτους, το Σεπτέμβριο.

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2)