Το ποσοστό από κατατάξεις πτυχιούχων στο τμήμα να ανέρχεται στο 12% του αριθμού  εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για κατάταξη το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 θα είναι: α. Μαθηματικά Ι β. Φυσική (Μηχανική) γ....