Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έρευνα σε περιοχές αιχμής

• Στο Τμήμα υπάρχουν ερευνητικοί πυρήνες που σχετίζονται άμεσα με τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία συνδιοργανώνει: Στην περιοχή της ενέργειας, δηλαδή, με έμφαση στις ανανεώσιμες μορφές της και στα προηγμένα συστήματα παραγωγής, με έμφαση στις CNC μηχανές και την ρομποτική. Οι πυρήνες αυτοί αναμένεται να ενδυναμωθούν περαιτέρω με την πλήρη ανάπτυξη των διδακτορικών σπουδών, καθώς και με την ένταξη νέων μελών ΔΕΠ υψηλού ερευνητικού προφίλ.

• Ας σημειωθεί εδώ ότι το Τμήμα διαθέτει αρκετά εργαστήρια υψηλού επιπέδου και έχει αναπτύξει  με τα χρόνια «κουλτούρα εργαστηρίων» η οποία επιτρέπει, εκτός από την έρευνα, να επιχειρείται, πολλές φορές πολύ επιτυχημένα, η σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή μηχανών και διεργασιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο