Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 
ΟΜΕΑ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Καββουσανός Μανόλης
Τζούνης Λάζαρος
Πολυγερινός Παναγιώτης
Παπαδάκης Νικόλαος

Εκπροσώπηση του Τμήματος στον ΕΛΚΕ
Τζιράκης Κώστας
Κονταξάκης Κώστας (αναπληρωτής)

Επιτροπή Πρακτικής  Άσκησης
Κριμπένης Αγαθοκλής (πρόεδρος)
Κονταξάκης Κων/νος (μέλος)
Σαριδάκης Ιωάννης (μέλος)

Επιτροπή κατατακτήριων εξετάσεων 
Καβουλάκης Γιώργος (πρόεδρος)
Βιδάκης Νεκτάριος (μέλος)
Κατσαπρακάκης Δημήτρης (μέλος)
Κονταξάκης Κώστας (μέλος)
Μουτσοπούλου Αμαλία (μέλος)
Χρηστάκης Δημήτρης (μέλος)

Επιτροπή αναγνώρισης μαθημάτων
Καβουλάκης Γιώργος
Κονταξάκης Κώστας
Πετούσης Μάρκος

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του  ΕΛΜΕΠΑ
Ντιντάκης Γιάννης (αναπληρωματικός)

Υπεύθυνος ωρολόγιου προγράμματος
Βασιλοκωνσταντάκης Σταύρος

Υπεύθυνος διαχείρισης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων
Σαριδάκης Γιάννης

Υπεύθυνη  συγγραμμάτων για το σύστημα «Εύδοξος»
Στεφανάκη Ελευθερία

Μετάβαση στο περιεχόμενο