Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» το οποίο οδηγεί στην λήψη αναγνωρισμένου «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ΜΔΕ».

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ, Αρ.Φ. 1284, Τεύχος Β’, 11/4/2012), είναι διάρκειας 4 εξαμήνων, εκ των οποίων στα τρία απαιτείται παρακολούθηση 11 μεταπτυχιακών μαθημάτων και στο τέταρτο εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε 6 εξάμηνα η οποία απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους.

Δεκτοί στο Πρόγραμμα μπορούν να γίνουν απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικής καθώς και συναφών ειδικοτήτων. Για την επιλογή των φοιτητών θα ληφθούν υπ’ όψη: ο βαθμός πτυχίου, βαθμοί σε επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα, γνώση αγγλικής γλώσσας, επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο καθώς και η γενική εικόνα που θα εμφανίσει ο υποψήφιος σε προσωπική συνέντευξη.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο οποίος πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού στο γνωστικό αντικειμένου του ∆.Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους. 

Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού ΕΔΩ
 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο