Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

• Η έρευνα που πραγματοποιείται στο τμήμα καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της Μηχανολογίας, αλλά εκτείνεται και πέραν αυτής.

• Σε μεγάλο βαθμό συνοψίζεται μέσω της έρευνας που γίνεται στα παρακάτω εργαστήρια:

1) Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής
2) Εργαστήριο Μηχανολογίας, Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής
3) Εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων
4) Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο