Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

• Το νέο πρόγραμμα πενταετών σπουδών του Τμήματος των Μηχανολόγων Μηχανικών, το οποίο παρουσιάζεται και περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια, είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζεται και λαμβάνει υπόψη: τη συσσωρευμένη εμπειρία από τη λειτουργία του προπτυχιακού προγράμματος, των μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και των ερευνητικών προσπαθειών και επιτευγμάτων του Τμήματος τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους του Τμήματος τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της ευρύτερης περιοχής μας, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί από τις πολύχρονες συνεργασίες του Τμήματος με οργανισμούς και επιχειρήσεις τόσο τα ελληνικά όσο και τα διεθνή πρότυπα προγράμματα πενταετών σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών.

• Όσον αφορά στη δομή και στο περιεχόμενο του νέου προγράμματος σπουδών, το πρόγραμμα διαθέτει ένα βασικό κορμό έξι εξαμήνων τυπικής Μηχανολογίας, όπως περίπου αυτόν που συναντά κανείς σε όλα τα ελληνικά και ξένα αντίστοιχα προγράμματα. Τα μαθήματα του εν λόγω κορμού είναι 40, είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης και προσφέρουν συνολικά 180 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

• Στα επόμενα τρία εξάμηνα (7ο, 8ο, 9ο) προσφέρονται μαθήματα ειδίκευσης, δομημένα σε τρεις κατευθύνσεις. Οι φοιτητές καλούνται να διαλέξουν μια από αυτές, να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 12 μαθήματα από την κάθε Κατεύθυνση (τέσσερα από κάθε εξάμηνο) και να επιλέξουν επίσης ελεύθερα κατά μέγιστο 6 ακόμη από τις άλλες κατευθύνσεις. Οι δύο εκ των κατευθύνσεων, η Ενεργειακή και η Κατασκευαστική,  συναντώνται σε όλα τα ελληνικά πολυτεχνεία και πολυτεχνικές σχολές καθώς και σε πολλά αντίστοιχα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Η τρίτη, η κατεύθυνση της Ρομποτικής – Μηχατρονικής, αποτελεί κάτι νέο για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι καρπός και αποτυπώνει κάποιες  προσπάθειες του Τμήματος από εικοσαετίας ήδη, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και ερευνητικό επίπεδο.  Οι φοιτητές συγκεντρώνουν 90 πιστωτικές μονάδες από τα μαθήματα κατεύθυνσης.

• Από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου μεταξύ του 4ου και 5ου έτους δίνεται η δυνατότητα για προαιρετική πρακτική άσκηση στους φοιτητές, η οποία αντιστοιχίζεται σε 15 ECTS. Οι φοιτητές που επιλέγουν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση υποχρεούνται στο ένατο εξάμηνο να παρακολουθήσουν τρία (3) αντί για (6) μαθήματα, δύο (2) κατ’ ελάχιστο από την Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει και ένα κατά μέγιστο (1) από κάποια άλλη Κατεύθυνση. Το τελευταίο (10ο)  εξάμηνο διατίθεται για τη Διπλωματική Εργασία.

• Στους φοιτητές θα δοθούν ισχυρά κίνητρα να εργασθούν στην παραγωγή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να αποκτήσουν και πρακτικές γνώσεις.

Οδηγός Σπουδών 2022
Οδηγός Σπουδών 2021
Οδηγός Σπουδών 2020
Οδηγός Σπουδών 2019

 

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Δείτε:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο