Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ε.ΔΙ.Π.

Τζιράκης Ευάγγελος

Σπουδές
Middlesex University, London, UK:
-Beng Honours in Mechanical Engineering, 1998.
-MSc in Advanced Manufacturing and Management, 2000.
Διδακτορικό: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:
«Συσχετισμός εκπομπών με φυσικοχημικές ιδιότητες των καυσίμων και με δεδομένα από την κίνηση των οχημάτων στο λεκανοπέδιο. 2007»
  • Κινητήριες Μηχανές
  • Μετρήσεις Εκπομπών Αέριων Ρύπων
  • Καύσιμα και Λιπαντικά