Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΔΙΠ Α’

Τζιράκης Ευάγγελος

Τηλ. 2810379763
Email: vtzirakis@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 10:00-14:00

 

Σπουδές
BEng Mechanical Engineering Middlesex University, London 1​998
MSc Advanced Manufacturing & Management Middlesex University, London 2000
PhD Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ 2007
  • ΜΕΚ 90% 90%
  • Καύσιμα 80% 80%
  • Κύκλοι Οδήγησης και Κατανάλωση Ενεργειας 100% 100%
Μετάβαση στο περιεχόμενο