Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
α/α    Υποψήφιος/α Διδάκτορας Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Επιβλέπων Καθηγητής Συμβουλευτική Επιτροπή email
1 Βελιδάκης Εμμανουήλ (ΔΔΚ3) Πειραματικός και υπολογιστικός προσδιορισμός βέλτιστου κανόνα ανάμειξης πολυμερών και νανοπρόσθετων υλικών στην προσθετική κατασκευή (Additive Manufacturing) Βιδάκης Νεκτάριος, Καθηγητής 1. Βιδάκης Νεκτάριος, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος (Επιβλέπων) / 2. Πετούσης Μάρκος, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος / 3. Μιχαηλίδης Νικόλαος, Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης m.velidakis@gmail.com
2 Παπαδοπούλου Μαρία (ΔΔΚ4) Συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και την εμπέδωση της δημοκρατίας Σακκάς Νικόλαος, Καθηγητής 1. Σακκάς Νικόλαος, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος (Επιβλέπων) / 2. Βιδάκης Νεκτάριος, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος / 3. Σταμούλης Γεώργιος, Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας drmariapapa@gmail.com
3 Σφακιωτάκης Ευάγγελος (ΔΔΚ5) Πειραματικός και αναλυτικός προσδιορισμός βιολογικά τρισδιάστατα εκτυπωμένων παραγόντων και ιστών στην επούλωση χρόνιων ελκών Βιδάκης Νεκτάριος, Καθηγητής 1. Βιδάκης Νεκτάριος, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος (Επιβλέπων) / 2. Πετούσης Μάρκος, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος / 3. Eelco de Bree, Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης e.sfakiotakis@gmail.com
4 Γιαννακουδάκης Γεώργιος (ΔΔΚ111) Αυτόνομη πλοήγηση ρομπότ σε ανοικτό χώρο με τη βοήθεια τεχνητής όρασης Καββουσανός Εμμανουήλ, Καθηγητής 1. Καββουσανός Εμμανουήλ, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος (Επιβλέπων) / 2. Φασουλάς Ιωάννης, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος / 3. Δοϊτσίδης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης giannakzorz@gmail.com
5 Κουρίνου Μυρτώ (ΔΔΚ112) Ανάπτυξη, παραγωγή και μελέτη τρισδιάστατων (3-D) εκτυπωμένων υλικών-αντικειμένων με αντιβακτηριδιακή δράση για βιοϊατρικές εφαρμογές Βιδάκης Νεκτάριος, Καθηγητής 1. Βιδάκης Νεκτάριος, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος (Επιβλέπων) / 2. Πετούσης Μάρκος, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος / 3. Χαμηλός Γεώργιος, Καθηγητής Κλινικής Μικροβιολογίας – Μικροβιακής Παθογένεσης, μέλος ΔΕΠ του Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης mikour92@gmail.com
6 Εξαμιλιώτη Πανδώρα (ΔΔΚ129) Κβαντικές τεχνολογίες ατόμων και εφαρμογές του στο διάστημα  Wolf von Klitzing, Ερευνητής Α’ βαθμίδας 1. Wolf von Klitzing, Ερευνητής Α’ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, ΙΤΕ (Επιβλέπων) / 2. Καβουλάκης Γεώργιος,  μέλος ΔΕΠ του Τμήματος / 3. Παπάζογλου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης pexamilioti@physics.uoc.gr