Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους μόνιμους καθηγητές του Τμήματος (μέλη Δ.Ε.Π.),
έναν εκπρόσωπο από τη κατηγορία προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. και τους εκπροσώπους του Συλλόγου των φοιτητών. 

Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών​

Γεώργιος Καβουλάκης
kavoulak@hmu.gr

Προϊστάμενος Γραμματείας

Κώστας  Μανιαδάκης​
secretariat-mec@hmu.gr
Τηλ.: +30-2810379848
Fax: +30-2810379859