Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Περιγράμματα μαθημάτων 

Μαθήματα ανα εξάμηνο

1ο Εξάμηνο

  1. Απειροστικός Λογισμός Ι
  2. Φυσική Ι
  3. Πληροφορική
  4. Μηχανική Ι – Στατική
  5. Μηχανολογικό Σχέδιο Ι / CAD
  6. Μαθηματικά για Μηχανικούς
  7. Εισαγωγή στην Μηχανολογία

2ο Εξάμηνο

  1. Γραμμική Άλγεβρα και Μιγαδικοί Αριθμοί
  2. Φυσική ΙΙ
  3. Μηχανική ΙΙ
  4. Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία
  5. Μηχανολογικό Σχέδιο ΙI / CAD
  6. Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι

3ο Εξάμηνο

  1. Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
  2. Θερμοδυναμική Ι
  3. Τεχνολογία Υλικών I
  4. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση (3D CAD)
  5. Μηχανική Ρευστών Ι
  6. Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική
  7. Τεχνολογία και Κοινωνία

4ο Εξάμηνο

  1. Στατιστική
  2. Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή Υλικών)
  3. Μηχανική Ρευστών ΙΙ
  4. Πληροφορική για Μηχανικούς
  5. Τεχνολογία Υλικών IΙ
  6. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική – Κβαντική Δομή της Ύλης
  7. Αγγλική Τεχνική Ορολογία

5ο Εξάμηνο

  1. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
  2. Στοιχεία Μηχανών Ι
  3. Εμβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
  4. Μετάδοση Θερμότητας Ι
  5. Ανάλυση Κατασκευών I
  6. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Παραγωγής

6ο Εξάμηνο

  1. Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
  2. Ηλεκτρικές Μηχανές
  3. Θεωρία και Τεχνολογία Ελέγχου
  4. Υδροδυναμικές Μηχανές Ι
  5. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
  6. Υγιεινή – Εργονομία – Ασφάλεια – Νομοθεσία
  7. Επιχειρησιακή Έρευνα και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Μαθήματα Κατευθύνσεων

  • Κατασκευαστική Κατεύθυνση

7ο Εξάμηνο

  1. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι
  2. Δυναμική – Ταλαντώσεις
  3. Κατασκευαστικές Τεχνολογίες ΙΙ
  4. Συστήματα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

8ο Εξάμηνο

  1. Μηχανολογικός Σχεδιασμός ΙΙ
  2. Αρχές Ψηφιακής Καθοδήγησης Μηχανών
  3. Βιομηχανικά Συστήματα και Συντήρηση
  4. Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ

9ο Εξάμηνο

  1. Λεπτομηχανική – Αντίστροφη Μηχανική
  2. Εμβιομηχανική
  3. Αρχές Προσθετικής Κατασκευής
  4. Μελέτη – Κατασκευή Μηχανών
  • Ενεργειακή Κατεύθυνση

7ο Εξάμηνο

  1. Αεριοστρόβιλοι – Συμπιεστές
  2. Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ
  3. Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός Ι
  4. Υπολογιστική Ρευστομηχανική
  5. Σχεδίαση στροβιλομηχανών
  6. Θερμοδυναμική ΙΙ

8ο Εξάμηνο

  1. Αιολική Ενέργεια και Εφαρμογές
  2. Ηλιακή Ακτινοβολία και Εφαρμογές
  3. Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός ΙΙ
  4. Ατμοστρόβιλοι – Ατμολέβητες
  5. Υδροηλεκτρική Ενέργεια

9ο Εξάμηνο

  1. Σύνθεση Ενεργειακών Συστημάτων
  2. Ενεργειακή Προσομοίωση Κτηρίων
  3. Λοιπές μορφές ΑΠΕ – Συμπαραγωγή – Έξυπνα Δίκτυα
  4. Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Πολιτική
  5. Βιορευστομηχανική
  • Κατεύθυνση Ρομποτικής – Μηχατρονικής

7ο Εξάμηνο

  1. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
  2. Τεχνολογία και Εφαρμογές Μικροελεγκτών
  3. Μηχανική Όραση
  4. Αισθητήρια Όργανα και Συστήματα Μετρήσεων

8ο Εξάμηνο

  1. Ρομποτική Ι
  2. Προχωρημένος Προγραμματισμός
  3. Επενεργητές για Μηχατρονικά Συστήματα
  4. Βιομηχανικός Έλεγχος

9ο Εξάμηνο

  1. Ρομποτική ΙΙ
  2. Αυτόνομα Κινούμενα Ρομπότ
  3. Μηχατρονικός Σχεδιασμός
  4. Μάθηση Μηχανών – Τεχνητή Νοημοσύνη

Πρακτική Άσκηση (Προαιρετική)

1/7 – 30/9 μεταξύ 8ου και 9ου εξαμήνου

Διπλωματική Εργασία

Το 10ο εξάμηνο διατίθεται για τη Διπλωματική Εργασία

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο