Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Παραγωγής

Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Το περιεχόμενο του μαθήματος εκτείνεται στις ακόλουθες έννοιες:

 

  • Βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων. Ιστορία και σημαντικοί σταθμοί (γραμμή παραγωγής- Ford, αυτοματοποίησης, just in time)

 

  • Οργάνωση Εργασίας. Μελέτη Εργασίας, μελέτη μεθόδων, μελέτη χρόνων.

 

  • Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής. Οι βάσεις του συστήματος MRP. Βασικές αρχές οργάνωσης παραγωγικής διαδικασίας, μοντέλα Kanban

 

  • Διαχείριση αποθεμάτων. Διαχείριση υλικών. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στην παραγωγή. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. Διαχείριση ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

 

  • Θέματα τεχνοοικονομικής ανάλυσης, εισαγωγή στην έννοια της επένδυσης, σχεδιασμός και αξιολόγηση. Θεωρία νεκρού σημείου

 

  • Εισαγωγή στις έννοιες του κόστους, σταθερό και μεταβλητό, έννοια οικονομίας κλίμακας, κόστους ευκαιρίας, ανάλυση νεκρού σημείου. Σχεδιασμός δυναμικότητας και εγκαταστάσεων.

 

  • Βιομηχανική κοστολόγηση, συμβατική και ABC

 

  • Αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών (business process re-engineering- BPR) & βελτίωση επιχειρήσεων (business process improvement- BPI). Η μέθοδος balanced scorecard.

 

 

Απαιτούμενες γνώσεις: Απειροστικός Λογισμός Ι και ΙΙ, Στατιστική, Γραμμική Άλγεβρα, Πληροφορική για Μηχανικούς.