Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Γενικές πληροφορίες

Οι φοιτητές – απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ως εξής:

• Για τους εν ενεργεία φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης, ισχύει η απόφαση που ακολουθεί πιο κάτω, στο επισυναπτόμενο αρχείο.

• Για τους αποφοίτους του Τμήματος που έχουν λάβει το πτυχίο τους έχοντας παρακολουθήσει το πρόγραμμα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης από το 2002 και μετά, τούτοι μπορούν να εγγραφούν στο νέο πρόγραμμα σπουδών μέσω κατατακτήριων εξετάσεων. Σε περίπτωση επιτυχίας τους στις κατατακτήριες εξετάσεις, αναγνωρίζονται όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ, που αντιστοιχούν σε μαθήματα του νέου πενταετούς προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Οι επιτυχόντες φοιτητές μέσω κατατακτήριων εξετάσεων κατατάσσονται σε μια από τις κατευθύνσεις του νέου προγράμματος σπουδών, Ενεργειακή, Κατασκευαστική ή Ρομποτική – Μηχατρονική, ώστε να υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μόνο τα 17 μαθήματα για τους αποφοίτους της κάθε κατεύθυνσης (τα οποία αναφέρονται στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο).

• Όσον αφορά στην πτυχιακή εργασία, γίνεται αξιολόγηση κατά περίπτωση. Στην αξιολόγηση αυτή θα καλείται να μετάσχει και ο επιβλέπων της πτυχιακής εργασίας, εφόσον είναι ακόμα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Απόφαση Τμήματος για τους εν ενεργεία φοιτητές