Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Γενικές πληροφορίες

Οι φοιτητές – απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ως εξής:

• Οι εν ενεργεία φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, οι οποίοι εισήχθησαν στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης και ολοκληρώνουν όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους (μαθήματα, πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση) του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης πριν την παρέλευση 6 ετών από τη χρονική στιγμή της πρώτης εγγραφής τους στο τμήμα και οι οποίοι επιθυμούν αντί για αίτηση πτυχίου να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν στο νέο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και να αποφοιτήσουν από αυτό, θα χρειαστεί να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε 17 επιπλέον μαθήματα (επιλέγοντας  μια από τις τρείς κατευθύνσεις του νέου προγράμματος σπουδών, Ενεργειακή, Κατασκευαστική, ή Ρομποτική – Μηχατρονική), τα οποία θα παραδοθούν σε συνολική διάρκεια τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθηθούν για την κάθε κατεύθυνση μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο στο τέλος της σελίδας.

• Για τους αποφοίτους του Τμήματος που έχουν λάβει το πτυχίο τους έχοντας παρακολουθήσει το πρόγραμμα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης από το 2002 και μετά, τούτοι μπορούν να εγγραφούν στο νέο πρόγραμμα σπουδών μέσω κατατακτήριων εξετάσεων. Σε περίπτωση επιτυχίας τους στις κατατακτήριες εξετάσεις, αναγνωρίζονται όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ, που αντιστοιχούν σε μαθήματα του νέου πενταετούς προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (27-10-2022): Αντιστοιχίσεις μαθημάτων – Επιπλέον μαθήματα αποφοίτων αναβάθμισης πτυχίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο