Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διπλωματική εργασία

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ  

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται  ΑΥΣΤΗΡΑ για άμεση ανάρτηση των διπλωματικών εργασιών είναι:

(1) Το αρχείο της διπλωματικής εργασίας να είναι σε word  ή pdf  και να περιέχει Εξώφυλλο, Περιεχόμενα, Κύριο μέρος, Επίλογο και Βιβλιογραφία.

(2) Μαζί με την εργασία κρίνεται αναγκαίο να παραδίδεται και ένα δεύτερο αρχείο κειμένου (word) με:

• Περίληψη της εργασίας 5-10 γραμών στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
• Τον τίτλο της εργασίας στην Αγγλική γλώσσα
• Τουλάχιστον 3 λέξεις κλειδιά σχετικές με την εργασία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

(3) To συνοδευτικό υλικό της εργασίας (π.χ., video, εικόνες, σχέδια, αρχεία html, εκτελέσιμα αρχεία κ.λπ.) θα προτιμάται σε συγκεκριμένο τύπο αρχείου (Δείτε συννημένο αρχείο).

(4) Ο φοιτητής πρέπει  να καταθέτει την εργασία του στην Κεντρική Βιβλιοθήκη μετά την παρουσίαση και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι διορθώσεις που πιθανόν χρειασθεί να γίνουν.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ενδεικτικά θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Οι  φοιτητές σε κάθε περίπτωση ενθαρρύνονται να έλθουν σε επαφή με τους διδάσκοντες των οποίων τα επιστημονικά ενδιαφέροντα τους ενδιαφέρουν, προκειμένου από κοινού να προκύψει το κατάλληλο θέμα Διπλωματικής Εργασίας.

Έντυπο πρότασης Διπλωματικής Εργασίας

Τέλος, οι πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ βρίσκονται εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο