Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Στον επισυναπτόμενο Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Χρήσιμα Αρχεία:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ_ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ