Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου υπήρξε ένα από τα πέντε πρώτα ελληνικά Τμήματα ΑΕΙ που αξιολογήθηκαν από Εξωτερική Επιτροπή, ήδη από το 2008. Η δε αξιολόγηση αποτέλεσε τον οδηγό για την περαιτέρω βελτίωση των λειτουργιών του σε όλα τα επίπεδα: εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διασύνδεσης με την κοινωνία. 

Στα επισυναπτόμενα αρχεία περιλαμβάνεται η έκθεση εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (2008-GR)
Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (2008-EN)