Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εξωτερική και Εσωτερική αξιολόγησης του Τμήματος
Ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2023 η Πιστοποίηση του Προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από την ΕΘΑΑΕ.

Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ ΜΗΧ. ΜΗΧ. ΕΛΜΕΠΑ

Ιστορικά το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου υπήρξε ένα από τα πέντε πρώτα ελληνικά Τμήματα ΑΕΙ που αξιολογήθηκαν από Εξωτερική Επιτροπή, ήδη από το 2008. Η δε αξιολόγηση αποτέλεσε τον οδηγό για την περαιτέρω βελτίωση των λειτουργιών του σε όλα τα επίπεδα: εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διασύνδεσης με την κοινωνία.

Στα ακόλουθα αρχεία περιλαμβάνεται η έκθεση εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος το 2008.

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (2008-GR)
Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (2008-EN)

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Ποιότητας της Ακαδημαϊκής Μονάδας


Στοχοθεσία και Στρατηγικοί Στόχοι για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων

Στοχοθεσία του Τμήματος 2022-23
Μετάβαση στο περιεχόμενο