Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση με επιδότηση από το ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρακτική Άσκηση με επιδότηση από το ΕΣΠΑ

Εαρινό Εξάμηνο 2023 – 2024 – Β΄ κύκλος αιτήσεων

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει όλους τους φοιτητές των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ α) φοιτητές των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και β) φοιτητές που ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με επιδότηση από το έργο «Πρακτική Άσκηση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» ΟΠΣ (MIS) 6004531 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» ΕΣΠΑ 2021-2027 για την έναρξη υποβολής αιτήσεων, Β΄ κύκλος εαρινού εξαμήνου 2023-2024.

Το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όπως και το προηγούμενο έτος, η ΠΑ των φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μπορεί να γίνει μόνο με επιδότηση από το έργο ΕΣΠΑ (ΦΕΚ 164/τΆ/6.10.2023). Η ΠΑ των φοιτητών ΤΕΙ συνεχίζει κανονικά μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω ΔΥΠΑ.

Η ανακοίνωση αφορά μόνο φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης (ΠΑ) κατά το εαρινό εξάμηνο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική με ημερομηνία έναρξης:

α) 1η Μαΐου ή 1η Ιουνίου ή 1η Ιουλίου 2024 για φοιτητές των Πανεπιστημιακών Τμημάτων,

β) 1η Μαΐου 2024 για φοιτητές που ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του π. ΤΕΙ Κρήτης,

και ημερομηνία ολοκλήρωσης το αργότερο έως 31/10/2024.

Δεν θα υπάρξει επόμενος κύκλος αιτήσεων για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, εκτός και αν προκύψουν κενές θέσεις από την παρούσα πρόσκληση και θα αφορά μόνο φοιτητές των Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους α) Αίτηση Φοιτητή, β) Βεβαίωση Αποδοχής από το φορέα απασχόλησης και γ) τα δικαιολογητικά με τα ατομικά στοιχεία του φοιτητή (Ταυτότητα, ΑΦΜ, Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ, Λογαριασμός Τραπέζης).

Κατάθεση δικαιολογητικών από 20/3/2024 έως το αργότερο 12/4/2024 (για όλες τις παραπάνω ημερομηνίες έναρξης).

Ο ενδεικτικός αριθμός των θέσεων ΕΣΠΑ ανά Τμήμα παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της ανακοίνωσης. Κενές θέσεις σε ένα Τμήμα θα καλυφθούν αναλογικά από φοιτητές άλλων Τμημάτων. Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά Τμήμα, η επιλογή και τοποθέτηση των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης θα γίνει από το Τμήμα του με τα κριτήρια επιλογής που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δυνητικά δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει για την ένταξη του φοιτητή σε επιδοτούμενη θέση ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο έργο θα αποζημιωθούν από το ΕΣΠΑ με το ποσό των 280,00 € μηνιαίως για πρακτική άσκηση πλήρους απασχόλησης σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως.

 

Οδηγίες για τους Φοιτητές

Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης οι φοιτητές μπορούν να αναζητούν:

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»

 

Οι φοιτητές κατά τη συνέντευξη/συνεννόηση με τους πιθανούς φορείς θα πρέπει α) να ενημερώνουν για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών τους και β) να τους προσκομίζουν τις παρακάτω οδηγίες:

  • Κατεβάστε τις οδηγίες για τους φορείς απασχόλησης φοιτητών ΕΛΜΕΠΑ
  • Κατεβάστε τις οδηγίες για τους φορείς απασχόλησης φοιτητών ΠΠΣ π. ΤΕΙ Κρήτης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου ή στον Υπεύθυνο πρακτικής άσκησης Τμήματος.

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Εσταυρωμένος, 71410 Ηράκλειο Κρήτης

Email: gpa@hmu.gr  Web Address: https://praktiki.hmu.gr

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: 

Σταυροπούλου Ανδριάνα

Τηλ: 2810 379472

Email: astavropoulou@hmu.gr

Ρομπογιαννάκης Δημήτριος

Τηλ: 2810 379431

Email: dimrom@hmu.gr

Πρινιανάκη Ελένη

Τηλ: 2810 379476

Email: lenapri@hmu.gr

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Διαθέσιμες επιδοτούμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του έργου ΕΣΠΑ 2021-2027 

Διαθέσιμες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο 2023 – 2024 –  Β΄ κύκλος
Τμήμα Δημόσιος τομέας* Ιδιωτικός τομέας Σύνολο Μήνες ΠΑ
Διατροφής & Διαιτολογίας π. ΤΕΙ Κρήτης 1 1 2 6
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) π. ΤΕΙ Κρήτης 1 1 6
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) π. ΤΕΙ Κρήτης 2 2 6
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης 1 1 2 6
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ π. ΤΕΙ Κρήτης 1 1 2 6
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  π. ΤΕΙ Κρήτης 1 1 2 6
Κοινωνικής Εργασίας π. ΤΕΙ Κρήτης 2 2 6
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής π. ΤΕΙ Κρήτης 1 2 3 6
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής π. ΤΕΙ Κρήτης 1 1 2 6
Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος π. ΤΕΙ Κρήτης 1 1 6
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  π. ΤΕΙ Κρήτης 2 2 6
Νοσηλευτικής π. ΤΕΙ Κρήτης 3 3 6
Τεχνολόγων Γεωπόνων π. ΤΕΙ Κρήτης 1 2 3 6
Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας ΕΛΜΕΠΑ 9 5 14 4
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΕΛΜΕΠΑ 2 7 9 3
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ΕΛΜΕΠΑ 2 10 12 3
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΛΜΕΠΑ 1 8 9 3
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ 2 5 7 3
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ 2 14 16 3
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΕΛΜΕΠΑ 1 8 9 3
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ 2 9 11 3
Νοσηλευτικής ΕΛΜΕΠΑ 8 2 10 3
Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ 2 14 16 4

*Οι θέσεις αφορούν κατά προτεραιότητα τοποθετήσεις σε άλλους δημόσιους φορείς εκτός ΕΛΜΕΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο