Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μηχανολογικό Σχέδιο ΙI / CAD

Το Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ – CAD έχει ως στόχο την αξιοποίηση των υφισταμένων βασικών γνώσεων, των τυποποιήσεων και των κανονισμών, που έχουν αποκτηθεί στο Μηχανολογικό Σχέδιο Ι και την εφαρμογή τους σε ολοκληρωμένα Μηχανολογικά Σχέδια, τα οποία θα κληθούν να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν οι φοιτητές / τριες, κατ΄ επανάληψη, στη μελλοντική επαγγελματική τους δραστηριότητα, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης.
  
Σκοπός του μαθήματος του Μηχανολογικού Σχεδίου ΙΙ – CAD (δρώντας συμπληρωματικά στο Μηχανολογικό Σχέδιο Ι και ολοκληρώνοντας το απαραίτητο γνωστικό και μαθησιακό του  αντικείμενο) είναι να προσφέρει στους φοιτητές / τριες την ευκαιρία να εφαρμόσουν τους κανονισμούς του Μηχανολογικού Σχεδίου και την τυποποίηση εξαρτημάτων και στοιχείων μηχανών, προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν τη δεξιότητα του:

  •  να μετατρέπουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τους υπολογισμούς τους σε μηχανολογικά σχέδια ανεξαρτήτως βαθμού πολυπλοκότητας
  • να διαβάζουν, να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν κάθε είδους τεχνικό σχέδιο ομοίως σύνθετου και ειδικά των μηχανολογικών σχεδίων, και
  • να προβαίνουν στις επιθυμητές ή αναγκαίες διορθώσεις, αναβαθμίσεις και τροποποιήσεις αυτών

Στο Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ – CAD οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε βάθος, στη σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της υπολογιστικά υποστηριζόμενης σχεδίασης AutoCAD, και διδάσκονται μέσω αυτής γενικά εφαρμοζόμενες αρχές, διαδικασίες και στρατηγικές ψηφιακής σχεδίασης.
  
Το βασικό περιεχόμενο του μαθήματος θα απαρτίζεται από τα παρακάτω κεφάλαια:

  1. Καταχώρηση ανοχών μορφής και θέσης στο μηχανολογικό σχέδιο.
  2. Συγκολλήσεις και σχεδίαση συγκολλητών κατασκευών.
  3. Σχεδίαση στοιχείων μηχανών κάθε είδους.
  4. Αναζήτηση και χρήση προτύπων και καταλόγων στοιχείων μηχανών.
  5. Σχεδίαση τμημάτων μηχανών σε όψεις, τομές και ημιτομές.
  6. Σχεδίαση αναπτυγμάτων και τομών τεμαχίων εκ περιστροφής
  7. Σχεδίαση συναρμολογημένων μηχανολογικών συνόλων στις απαιτούμενες όψεις και τομές (σπειρώματα, κοχλίες, άξονες, έδρανα, οδοντωτοί τροχοί, τροχαλίες, ελατήρια, στυπιοθλίπτες, σωληνώσεις, μειωτήρες, συγκολλήσεις).

    
Απαιτούμενες γνώσεις: Μηχανολογικό Σχέδιο Ι. Βασικές δεξιότητες στη χρήση του προγράμματος AUTOCAD.