Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πληροφορική για Μηχανικούς

Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Το μάθημα είναι συνέχεια του εισαγωγικού μαθήματος στον προγραμματισμό υπολογιστών (Πληροφορική) και στοχεύει στη διεύρυνση, συμπλήρωση των γνώσεων των φοιτητών στον προγραμματισμό. Η ύλη περιέχει προχωρημένες έννοιες και εμβαθύνει την γνώση και την κατανόηση της γλώσσας προγραμματισμού και του δομημένου προγραμματισμού γενικότερα, με την εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων που απαντώνται σε Μηχανολογικά προβλήματα.
Αναλυτικότερα η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει εφαρμογές και προβλήματα που θα χρησιμοποιηθούν σαν μέσο για την κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών όπως, η μέθοδος της παρεμβολή, ο υπολογισμός ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων, η στατιστική ανάλυση δεδομένων, η γραμμική παλινδρόμηση,  η βελτιστοποίηση, η επίλυση γραμμικών και μη-γραμμικών συναρτήσεων , η αριθμητική ολοκλήρωση, η επίλυση διαφορικών εξισώσεων, υπολογισμός  συμβολικών παράγωγων,  δυναμική προσομοίωση. Οι έννοιες προχωρημένου προγραμματισμού που παρουσιάζονται άπτονται σε θέματα όπως: οι αλγόριθμοι, ακρίβεια και σφάλματα, κλάσεις και αντικείμενα (χρήση και δημιουργία), κλάσεις και κληρονομικότητα, μόνιμη αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων, δημιουργία γραφικών περιβάλλοντων διεπαφής, σύνθετα γραφικά αντικείμενα. Η ανωτέρω θεματολογία τεκμηριώνεται με σειρά από ασκήσεις που παρουσιάζονται ενδιάμεσα στις διαλέξεις θεωρίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

    • επιλύει αποτελεσματικά προβλήματα με την βοήθεια υπολογιστών,

 

    • έχει προγραμματιστική εμπειρία ικανή τόσο για την εκτέλεση πρακτικών εφαρμογών,

 

    • έχει αποκτήσει μια στέρεη βάση για τα μαθήματα ειδικότητας που απαιτούν προγραμματισμό υπολογιστών.

 

 

Απαιτούμενες γνώσεις: Πληροφορική.