Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Θερμοδυναμική Ι

Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Το μάθημα απευθύνεται σε Μηχανικούς. Γίνονται αναφορές και ασκήσεις σε συστήματα που μελετώνται με την θερμοδυναμική και έχουν άμεση εφαρμογή, όπως οι κινητήρες, οι αντλίες θερμότητας, τα πνευματικά έμβολα, τα συστήματα απόσβεσης ταλαντώσεων κλπ. Δίδεται επίσης η έννοια του σχεδιασμού συστημάτων με θερμοδυναμικά κριτήρια και στόχο την ενεργειακή και την δυναμική βελτιστοποίηση με θερμοδυναμικά κριτήρια. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

 

  1. Θεμελίωση των βασικών ενεργειακών μεγεθών, ορισμοί. Η έννοια του πεπερασμένου συστήματος και οι νόμοι της θερμοδυναμικής, εισαγωγική περιγραφή.

 

  1. Καταστατικά μεγέθη και καταστατικές εξισώσεις. Οι καθαρές ουσίες, φάσεις της ύλης. Το ιδανικό αέριο, η έννοια της ισορροπίας, η σταθερά του ιδανικού αερίου και η καταστατική εξίσωσή του.

 

  1. Οι μεταβολές ιδανικού αερίου.

 

  1. Ο πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος, μετατροπή θερμότητας σε έργο.

 

  1. Θερμοδυναμικοί κύκλοι, Υπολογισμοί έργου και βαθμού απόδοσης.

 

  1. Η έννοια της Εντροπίας, Περιγραφή και ανάλυση θερμοδυναμικών κύκλων σε πεδία πίεσης – όγκου και ενθαλπίας – εντροπίας.

 

  1. Ο Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος. Ανάλυση Θερμοδυναμικών κύκλων κινητήριων μηχανών και αντλίας θερμότητας.

 

  1. Αλλαγή φάσεων και εισαγωγή στην θερμοδυναμική των μιγμάτων.

 

  1. Γενίκευση της έννοιας της εντροπίας, Αναφορές στην στατιστική μηχανική και στην θεωρία της πληροφορίας.

 

  1. Ενέργεια και πληροφορία, σχεδιασμός θερμοδυναμικών συστημάτων.

 

  1. Από την Στατιστική Μηχανική στην Κοσμολογία, το εύρος ισχύος των νόμων της Θερμοδυναμικής και οι εφαρμογές του μηχανικού σήμερα και αύριο.

 

 

Ο σπουδαστής γίνεται ικανός να σχεδιάζει και να υπολογίζει συστήματα μετατροπής της θερμότητας σε έργο και έργου σε θερμότητα. Οι περιορισμοί και οι δυνατότητες των υπαρχόντων στο εμπόριο υλικών τίθενται ως κριτήρια σχεδιασμού μαζί με τα κριτήρια της θερμοδυναμικής απόδοσης. Ο σπουδαστής ενημερώνεται για την γενικότητα και το εύρος ισχύος των γνώσεών του στο πεδίο της θερμοδυναμικής έτσι ώστε με ασφάλεια και αξιοπιστία να μπορεί να συνδέει τις γνώσεις στη θερμοδυναμική με άλλα πεδία της σύγχρονης τεχνολογίας όπως αυτό της πληροφορικής και του σχεδιασμού ενεργειακών συστημάτων.

Απαιτούμενες γνώσεις: Μαθηματικά Ι και ΙΙ. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Φυσική Ι και ΙΙ, Πληροφορική, Μηχανολογικό Σχέδιο.