Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αναγνώριση πτυχίου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ως πτυχίου επιπέδου master

Aνακοινώνεται με ιδιαίτερη χαρά και ηθική ικανοποίηση  
ότι μετά την ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
καταγράφεται μία ακόμα ημέρα σταθμός στη μακρόχρονη πορεία του ιστορικού Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
με την επίσημη δημοσίευση στο ΦΕΚ 1920Β / 13-5-2021,
της ομόφωνης απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
αναφορικά με την υπαγωγή του Τμήματός μας στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46, του ν. 4485/2017,
για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου 7 
του εθνικού & ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (integrated master).
 
Με απλά λόγια, τούτο πρακτικά σημαίνει ότι το πτυχίο του Τμήματός μας 
αναγνωρίζεται πλέον και επίσημα ως πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).
 
Ευελπιστούμε και προσμένουμε άμεσα
ως λογική συνέπεια αλλά και ως αναπόφευκτη εξέλιξη της μακρόχρονης ανάπτυξης του Τμήματός μας,
και την αντιστοίχιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας
με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 
των Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων της χώρας μας.
 
Το σχετικό ΦΕΚ έχει αναρτηθεί εδώ: