Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Φ/Χ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Τα μαθήματα «Φυσική Ι» (1ο εξάμηνο), «Θερμοδυναμική Ι» (3ο εξάμηνο), «Διαφορικές Εξισώσεις» (5ο εξάμηνο) και «Αιολικά Συστήματα» (7ο εξάμηνο) δεν θα διεξάγονται στο κτίριο που στεγάζεται το Αμφιθέατρο Φυσικής-Χημείας. Το επικαιροποιημένο ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ακαδημ. έτους 2021-2022 Μηχανολόγων Μηχανικών, στο οποίο αποτυπώνονται οι νέες αίθουσες που έχουν δεσμευτεί για τα μαθήματα αυτά είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας, την οποία και πρέπει να παρακολουθείτε. Οι νέες αίθουσες για τα μαθήματα αυτά είναι αντίστοιχα: Β2, Β3, Γ4, Β2.