Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

Έγινε προσπάθεια εκκαθάρισης των φοιτητών που έχουν περάσει  το μάθημα «Εργαστήριο Φυσικής Ι» και δεν έχουν διαγραφεί από την πλατφόρμα eclass του συγκεκριμένου μαθήματος.

Επειδή μπορεί κατά λάθος να διαγράφηκαν φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα το τρέχων εξάμηνο παρακαλούμε πολύ ,αν δεν λάβετε σήμερα κάποιο μήνυμα που να αφορά το Εργαστήριο, να επανεγγραφείτε σε αυτό, στην πλατφόρμα eclass.

Επίσης παρακαλούμε τους φοιτητές/τριες που έχουν περάσει το μάθημα να διαγραφούν προκειμένου να μη λαμβάνουν μηνύματα που δεν τους αφορούν.

Οι μη υπόχρεοι παρακολούθησης (ΜΥΠ) θα πρέπει να περάσουν από το Εργαστήριο για να εγγραφούν σε κάποια από τις εργαστηριακές ομάδες.

Ηράκλειο 06/10/2021

Από το Εργαστήριο