Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε στο ακόλουθο αρχείο/σύνδεσμο την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, για την Διαδικασία για την Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ με Μειωμένη Διάρκεια:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επιπλέον παρακάτω θα βρείτε συνημμένα, σχετικά έντυπα-έγγραφα. Αφορά φοιτητές που πραγματοποίησαν την πρακτική τους με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την κατάθεση του βιβλίου πρακτικής τους.

Έντυπα – Έγγραφα:

Ολοκλήρωση_πρακτικής_άσκησης_με_μειωμένη_διάρκεια_-_αποζημίωση_ΕΣΠΑ_-_MHX