Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Aπόφαση της Συγκλήτου (αρ.πράξης 87/11-7-22) για ΦμΑ/ΦμΕΕΑ

Επισυνάπτεται απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα «Διαδικασία ρύθμισης ειδικού τρόπου εξέτασης ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ»

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική απόφαση ΕΔΩ.