Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δηλώσεις μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές

6.12.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Δηλώσεις μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές

Το online σύστημα για δηλώσεις μαθημάτων θα ανοίξει από 8/12/2021 έως και 17/12/2021 για τους επί πτυχίω φοιτητές ( μεγαλύτερου του 8ου ) που βρίσκονται δηδ. σε εξάμηνο μεγαλύτερο  ή και ίσο του 9ου και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν σε 170 μονάδες  ECTS, χωρίς να υπολογίζεται η Πτυχιακή Εργασία και Πρακτική Άσκηση ( 20 και 10 ECTS αντίστοιχα ) δηδ. να του απομένουν μόνο 40 ECTS για να ολοκληρώσει το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών.

Θα  μπορούν να δηλώνουν τα μαθήματα  ( ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο ) που  επιθυμούν να εξεταστούν για την  εξεταστική περίοδο του Χειμερινό εξαμήνου 2021-2022.

Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Aποστολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας, χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται.

Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα, ώστε να ελέγξετε αυτό  που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμείτε.