Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δηλώσεις μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές του ΤΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23 .03 .2023

Δηλώσεις μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές του ΤΕΙ

 

Το online σύστημα για δηλώσεις μαθημάτων θα ανοίξει από 27/03/2023 έως και 5/04/2023 για τους επί πτυχίω φοιτητές που βρίσκονται, δηλαδή, σε εξάμηνο μεγαλύτερο, ή και ίσο, του 9ου εξαμήνου.

Eπίσης, τονίζεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, με αρ. πράξης 62/Θ7/29.03.2022, ενέκρινε την κατάργηση του ορίου των 170 ECTS ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή των φοιτητών στην εξεταστική.

Οι φοιτητές θα  μπορούν να δηλώνουν τα μαθήματα  (ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό, ή στο εαρινό εξάμηνο) που επιθυμούν να εξεταστούν για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου/Σεπτεμβρίου 2022-2023.

Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Aποστολή” που εμφανίζεται στη σελίδα της δήλωσής σας. Χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται.