Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του ΤΕΙ που έχουν κάνει ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΛΜΕΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του ΤΕΙ που έχουν κάνει ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΛΜΕΠΑ

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (νόμος 4957/2022) που αφορά στα Πανεπιστήμια προβλέπεται ότι “Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου“.

Συνεπώς, θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές του ΤΕΙ που έχουν κάνει ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΛΜΕΠΑ να εξετασθούν σε οποιοδήποτε μάθημα είτε του χειμερινού, είτε του εαρινού εξαμήνου. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις στη Γραμματεία του Τμήματος, είτε με αίτησή τους (στη Γραμματεία), είτε με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secrtetariat-mec@hmu.gr, από 27-03-2023 έως και 5-04-2023.