Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Eξέταση Πτυχιακών Εργασιών Δεκεμβρίου 2020

Ανακοινώνεται ότι η επόμενη εξέταση πτυχιακών εργασιών θα γίνει την Τρίτη 8-12 -2020 .

 Πτυχιακές εργασίες θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη  1 Δεκεμβρίου 2020.
Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ Skype) σε συνεννόηση πάντα με την σύμφωνη γνώμη του εισηγητή.
Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση της πτυχιακής εργασίας κάθε φοιτητή (παρουσίαση και εξέταση από την Επιτροπή) θα διαρκεί 20 λεπτά.

Βάση απόφασης της συνέλευσης θα πρέπει να κατατίθεται στην Γραμμ. ένα αντίτυπο και ένα CD

Γραμματεία Τμήματος