Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών Μαΐου 2022

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις πτυχιακών εργασιών για τον μήνα Μάιο θα γίνουν ως εξής:

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν την Τρίτη 24 – 05 -2022 . Πτυχιακές εργασίες θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 17 – 05 – 2022.

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα ( π.χ Skype ) σε συνεννόηση πάντα με την σύμφωνη γνώμη του εισηγητή.
Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση της πτυχιακής εργασίας κάθε φοιτητή ( παρουσίαση και εξέταση από την Επιτροπή ) θα διαρκεί 20 λεπτά. Βάση απόφασης της συνέλευσης θα πρέπει να κατατίθεται στην Γραμμ. ένα αντίτυπο και ένα CD.

Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων.