Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών Δεκεμβρίου 2021

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση πτυχιακών εργασιών για τον μήνα Δεκέμβριο:

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν την Τρίτη 14 – 12 -2021 . Πτυχιακές εργασίες θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 7 – 12 – 2021.

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα ( π.χ Skype ) σε συνεννόηση πάντα με την σύμφωνη γνώμη του εισηγητή.
Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση της πτυχιακής εργασίας κάθε φοιτητή ( παρουσίαση και εξέταση από την Επιτροπή ) θα διαρκεί 20 λεπτά. Βάση απόφασης της συνέλευσης θα πρέπει να κατατίθεται στην Γραμμ. ένα αντίτυπο και ένα CD.

Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων.