Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ημέρες Καριέρας (Career Days) ΕΛΜΕΠΑ (3 & 4 Νοεμβρίου 2022)

Αγαπητά Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,
 
Tο Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) διοργανώνει  Ημέρες Καριέρας (Career Days) στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2022.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα του ΓΔ  https://career.hmu.gr/ και πιο συγκεκριμένα στο link https://career.hmu.gr/career-days, όπου παρατίθενται αναλυτικά οι πληροφορίες συμμετοχής, τόσο των ενδιαφερομένων φοιτητών/πτυχιούχων, όσο και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.