Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μάθημα 9ου Εξαμήνου: “Μελέτη Κατασκευή Μηχανών”

Μελέτη και Κατασκευή Μηχανών
Περιγραφή μαθήματος για ενημέρωση των σπουδαστών.
Δ. Γ. Χρηστάκης
  
Στόχος του μαθήματος είναι η βίωση της διαδικασίας ανάπτυξης της μηχανής. Η μηχανή νοείται ως πράξη ή/και ως πράγμα με κοινωνική, νομική και οικονομική υπόσταση. Παρακάτω φαίνονται τα θέματα που θα πλαισιώσουν ένα πρώτο βίωμα ανάπτυξης, μελέτης και κατασκευής  μιας απλής  μηχανής από τον Μηχανολόγο σπουδαστή που θα πάρει αυτό το μάθημα:
 1. Ορισμός της μηχανής
 • για ποιόν κατασκευάζεται;
 • για ποια χρήση,
 • με ποιο επιτρεπτό κόστος;
 • σε ποια ποσότητα;
 • με ποιο κέρδος για τον μελετητή και τον κατασκευαστή; 
 • Υπάρχει θέμα ηθικής και ασφάλειας;
 • Πώς κατοχυρώνεται η πνευματική ιδιοκτησία αν προβλέπεται καινοτομία;
 • Ποιά είναι η αξία χρήσης της μηχανής, η ανταλλακτική της αξία και η κοινωνική της αξία; 
 1. Κατάστρωση Προδιαγραφών.
 2. Έρευνα αγοράς.
 3. Ανάπτυξη σχεδιαστικής λύσης 
 4. Μελέτη. Στάδια και προγραμματισμός.
 5. Ροή εργασιών για την κατασκευή και σημεία ποιοτικού ελέγχου.
 6. Κοινωνική λειτουργία της μηχανής και σχέσης προσφοράς και ζήτησης.
 7. Η έννοια της ανάγκης. Η βιοτική, η ψυχική και η κοινωνική υπόσταση της ανάγκης.
 8. Η έννοια του τεχνήματος. Η μηχανή ως μέσο κάλυψης αναγκών, ως μέσο επιβολής και ως μέσο κοινωνίας. 
 9. Οι κανονισμοί, η τεχνική νομοθεσία και οι οιονομικοί νόμοι της παραγωγής των μηχανών.
 10. Η μηχανή ως πράγμα, το εμπράγματο δίκαιο, η ασιθητική και η ανταλλακτική αξία της.
Το μάθημα θα γίνεται σε δυο επίπεδα, το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο θεωρητικό επίπεδο θα αναλύονται και θα συζητούνται τα παραπάνω θέματα. Στο πρακτικό, ο κάθε σπουδαστής θα επιλέξει ένα θέμα, μόνος του ή σε ομάδα και θα το φέρει σε πέρας μέσα στην περίοδο διδασκαλίας του μαθήματος. Θα βαθμολογηθεί η απόσταση μεταξύ των προδιαγραφών που θα θέσει ο σπουδαστής για μια μηχανή της επιλογής του και του αποτελέσματος που τελικά θα παρουσιάσει ο κάθε σπουδαστής.