Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική άσκηση στο εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων, μονάδα Αιολικής Ενέργειας

Πρακτική άσκηση στο εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων, μονάδα Αιολικής Ενέργειας με αντικείμενα:

1.      Σχεδιασμός και κατασκευή μικρών ανεμογεννητριών και Ανεμόμυλων

2.      Μηχανουργικές εργασίες.

3.      Μέτρηση αντοχής εξαρτημάτων.

4.      Μέτρηση καμπύλης ισχύος μικρών ανεμογεννητριών.

5.      Έρευνα αγοράς.

6.      Μελέτη αυτόνομων και διασυνδεδεμένων ηλεκτροπαραγωγών συστημάτων.

7.      Μελέτη υβριδικών Συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής.

8.      Μελέτη κλιματισμού παραδοσιακών κτιρίων.

9.      Εγκατάσταση και συντήρηση μικρών Ανεμογεννητριών και Ανεμόμυλων.

10.   Προγραμματισμός μονάδας ελέγχου μικρής Ανεμογεννήτριας.

11.   Οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία από τη χρήση Ανεμόμυλων.

12.   Μέτρηση και αξιολόγηση Αιολικού Δυναμικού.

13.   Ηλεκτρολογική εγκατάσταση  ηλεκτροπαραγωγού ανεμόμυλου.

14.   Μέτρηση παραμέτρων λειτουργίας Ανεμόμυλου.

15.   Λογισμικό ανάλυσης και παρουσίασης λειτουργίας ανεμόμυλου.

Τα παραπάνω θέματα μπορούν αν αποτελέσουν αντικείμενα πρακτικής άσκησης για χρόνο που θα επιλεγεί με τους ασκούμενους έτσι ώστε ο καθένας να δημιουργήσει ένα λειτουργικό σύνολο εμπειριών σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, τις επιδεξιότητές και τις γνώσεις του αλλά και τα μελλοντικά του σχέδια για καριέρα ως Μηχανολόγος.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι 5.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει άμεσα μετά από συνέντευξη με τους  καθηγητές  Χρηστάκη, Κατσαπρακάκη  και Κονταξάκη.

Πληροφορίες στο 2810 256 191 ή στο 6977 717 336.