Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη του ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα Τμήματα «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών» και «Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) οργανώνουν και λειτουργούν από κοινού Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Ενεργειακά Συστήματα» με έδρα το Ηράκλειο. Το Πρόγραμμα έχει χρονική διάρκεια τριών (3) εξαμήνων.

Σκοπός του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους Μηχανικούς συναφών ειδικοτήτων με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες και τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις για την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και για θέματα που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποβλέπει επίσης στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της έρευνας σε συναφείς περιοχές, ενώ κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, όπως η ενέργεια και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο ΔΠΜΣ “Ενεργειακά Συστήματα” κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους έως και την 17η Σεπτεμβρίου 2021 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος (https://energysystems.hmu.gr/prosklisi-ypovolis-ypopsifiotiton/) καθώς και να αποστείλουν με email στην Γραμματεία (secrmsc-es@hmu.gr) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Τ.Θ. 1939, Εσταυρωμένος 71004 Ηράκλειο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας (εδώ να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και εδώ βρείτε την αίτηση για εκτύπωση, συμπλήρωση και αποστολή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία).
  2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
  3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  1. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.
  2. Σύντομο κείμενο προθέσεων φοίτησης .

Φοίτηση: Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως φοίτηση.

Δίδακτρα: Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν.

Ιστότοπος Προγράμματος:      http://energysystems.hmu.gr

Κατεβάστε το Δελτίο τύπου ΕΔΩ.