Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοινωση Αποτελεσμάτων Εντεταλμένου Διδάκτωρα

1/3 /2023

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1/03/2023 ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ.

Εκ μέρους της επιτροπής

Μετάβαση στο περιεχόμενο