Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων του τρέχοντος εξαμήνου, επισημαίνεται ιδιαίτερα στους φοιτητές του Τμήματός μας:

1.      να έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας και τον αριθμό μητρώου τους κατά την εισαγωγή τους στο edupass,

2.      να προσέρχονται μισή ώρα νωρίτερα (από την αναγραφόμενη ώρα στο αναρτημένο σχετικό πρόγραμμα) στους χώρους-αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς πρέπει να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των πιστοποιητικών των φοιτητών