Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Θέση εργασίας, Μηχανολόγου Μηχανικού στην “ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.” στις Μοίρες

Η εταιρία ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ με αντικείμενο την εμπορία ειδών ύδρευσης – θέρμανσης – ψύξης και έδρα τις Μοίρες Ηρακλείου, ζητά μηχανολόγο μηχανικό για την διεξαγωγή μελετών θέρμανσης και κλιματισμού καθώς και την επίβλεψη αυτών.

Απαραίτητα προσόντα.

  • Άδεια οδήγησης.
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Ομαδικότητα-συνέπεια.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.28920-23760
Κιν.6941594142
e-mail: info@kadianakis.gr

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ