Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΙΟΥ 2024

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών για το Mάιο του 2024, θα γίνουν ως εξής:

  • Οι παρουσιάσεις θα γίνουν την Τρίτη 28-5-2024. Πτυχιακές εργασίες θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 21 – 5 – 2024.

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα ( π.χ Skype ) σε συνεννόηση πάντα με την σύμφωνη γνώμη του εισηγητή.
Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση της πτυχιακής εργασίας κάθε φοιτητή ( παρουσίαση και εξέταση από την Επιτροπή ) θα διαρκεί 20 λεπτά. Βάσει απόφασης της συνέλευσης θα πρέπει να κατατίθεται στην Γραμματεία ένας δίσκος (USB-stick ή CD) με ολόκληρη την Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία όπως επίσης, σε έντυπη μορφή, το Εξώφυλλο που πρέπει να φέρει τίτλο, όνομα και ΑΜ του εξεταζόμενου και τον επιβλέποντα, και τα περιεχόμενα.

Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο