Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις πτυχιακών εργασιών για τον μήνα Σεπτέμβριο θα γίνουν ως εξής:

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν την Τρίτη 27 – 9 -2022 . Πτυχιακές εργασίες θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 20 – 9 – 2022.

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα ( π.χ Skype ) σε συνεννόηση πάντα με την σύμφωνη γνώμη του εισηγητή.
Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση της πτυχιακής εργασίας κάθε φοιτητή ( παρουσίαση και εξέταση από την Επιτροπή ) θα διαρκεί 20 λεπτά. Βάση απόφασης της συνέλευσης θα πρέπει να κατατίθεται στην Γραμμ. ένα αντίτυπο και ένα CD.

Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.