Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ23/ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ23

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών θα γίνουν ως εξής,  για τον μήνα :

  • Σεπτέμβριο ’23 : Οι παρουσιάσεις θα γίνουν την Τρίτη 26-09-2023. Πτυχιακές εργασίες θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη  19– 09 – 2023.
  • Οκτώβριο ’23 : Οι παρουσιάσεις θα γίνουν την Τρίτη 24-10-2023. Πτυχιακές εργασίες θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 17 – 10 – 2023.

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα ( π.χ Skype ) σε συνεννόηση πάντα με την σύμφωνη γνώμη του εισηγητή.
Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση της πτυχιακής εργασίας κάθε φοιτητή ( παρουσίαση και εξέταση από την Επιτροπή ) θα διαρκεί 20 λεπτά. Βάσει απόφασης της συνέλευσης θα πρέπει να κατατίθεται στην Γραμματεία ένα αντίτυπο και ένα CD.

Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο