Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ’22/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ’23

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών θα γίνουν ως εξής,  για τον μήνα :

  • Δεκέμβριο ’22: Οι παρουσιάσεις θα γίνουν την Τρίτη 20- Δεκ-2022
  • Ιανουάριο ’23 : Οι παρουσιάσεις θα γίνουν την Τρίτη 24- Ιαν -2023

Οι πτυχιακές μπορούν να κατατεθούν μέχρι μια εβδομάδα πριν την παρουσίαση.

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα ( π.χ Skype ) σε συνεννόηση πάντα με την σύμφωνη γνώμη του εισηγητή.
Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση της πτυχιακής εργασίας κάθε φοιτητή ( παρουσίαση και εξέταση από την Επιτροπή ) θα διαρκεί 20 λεπτά. Βάση απόφασης της συνέλευσης θα πρέπει να κατατίθεται στην Γραμμ. ένα αντίτυπο και ένα CD.

Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.