Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο». Αρ. Πρωτ.: 40/17.01.2024

Τύπος Προκήρυξης: Προκήρυξη Θέσης

Εύρος Ισχύος: 17-01-2024 – 29-01-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας εντεταλμένων διδασκόντων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003253 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΚΠ07), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 40/17.01.2024

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα της πρόσκλησης των εντεταλμένων του τμήματος Μηχανολόγων, που συνοδεύουν την πρόσκληση που ήδη έχει αναρτηθεί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΥΔ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΥΔ 1

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο