Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών για τον μήνα Δεκέμβριο 2023, θα γίνουν ως εξής:

  • Οι παρουσιάσεις θα γίνουν την Τρίτη 19-12-2023. Πτυχιακές εργασίες θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 12 – 12 – 2023.

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα ( π.χ Skype ) σε συνεννόηση πάντα με την σύμφωνη γνώμη του εισηγητή.
Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση της πτυχιακής εργασίας κάθε φοιτητή ( παρουσίαση και εξέταση από την Επιτροπή ) θα διαρκεί 20 λεπτά. Βάσει απόφασης της συνέλευσης θα πρέπει να κατατίθεται στην Γραμματεία ένα αντίτυπο και ένα CD.

Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο