Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αεριοστρόβιλοι – Συμπιεστές

   
Το μάθημα “Αεριοστρόβιλοι – Αεροσυμπιεστές”, διδάσκεται στο **ο εξάμηνο  ως μάθημα της ενεργειακής κατεύθυνσης. Αποτελείται από δύο ενότητες, τους (Βιομηχανικούς + Αεροπορικούς) Αεριοστροβίλους, με αναφορές και  σε Ολοκληρωμένες Διατάξεις Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος και τους αεροσυμπιεστές διαφόρων τύπων. Η έμφαση δίνεται στις αρχές λειτουργίας των μηχανών αυτών καθώς και σε θέματα Θερμοδυναμικής και Αρχών Υπολογισμού τους όπως και τον Βαθμό Απόδοσης αυτών.
 
Σκοπός του μαθήματος είναι η πρώτη επαφή και εξοικείωση των φοιτητών με τις γενικές αρχές και τους Θερμοδυναμικούς Κύκλους Λειτουργίας, ιδιαιτερότητες, πλεονεκτήματα, εφαρμογές και βασικές σχέσεις υπολογισμού βιομηχανικών και αεροπορικών αεριοστροβίλων αλλά και των διαφόρων τύπων αεροσυμπιεστών οι οποίοι επίσης βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους χώρους όπου χρειάζεται πεπιεσμένος αέρας, από μια κατοικία μέχρι πολύ μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
 
Το περιεχόμενο του μαθήματος αναλύεται στις ακόλουθες ενότητες:
 
Α. Αεριοστρόβιλοι

 1. Γενική μορφή Α/Σ εγκατάστασης,
 2. Συμπιεστής, στρόβιλος, θάλαμος καύσης,
 3. Διάφοροι Θερμοδυναμικοί Κύκλοι Λειτουργίας
 4. Α/Σ με στρόβιλο ισχύος,
 5. Ανακομιστής θερμότητας,
 6. Ανάψυξη-αναθέρμανση,
 7. Κλειστός κύκλος,
 8. Υποσυστήματα,
 9. Εφαρμογές,
 10. Συνδυασμένες εγκαταστάσεις,
 11. Αεροπορικοί στροβιλο-αντιδραστήρες (συνοπτικά),
 12. Αρχές καύσης, ρύπανση και αντιρύπανση Α/Σ
 13. Θεωρητικός κύκλος,
 14. Πραγματικός κύκλος (ισοζύγιο ισχύος, θερμικό ισοζύγιο θαλάμου καύσης-εναλλακτών, ισχύς, βαθμός απόδοσης, ειδική κατανάλωση καυσίμου, ενεργειακός ισολογισμός).
 15. Πραγματικές καμπύλες λειτουργίας αεριοστροβίλων, εντοπισμός σημείου λειτουργίας συμπιεστή.

 Β. Αεροσυμπιεστές:

 1. Είδη και μεγέθη αεροσυμπιεστών, εμβολοφόροι, πτερυγιοφόροι, κοχλιοφόροι
 2. Εφαρμογές αεροσυμπιεστών
 3. Κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, τρόποι λειτουργίας
 4. Αεροσυμπιεστές μεταβλητών στροφών (Inverter) – πλεονεκτήματα
 5. Αρχές λειτουργίας, τύποι, αποδόσεις αεροσυμπιεστών
 6. Θεωρητικός κύκλος,
 7. Πραγματικός κύκλος (ισοζύγιο ισχύος, θερμικό ισοζύγιο θαλάμου καύσης-εναλλακτών, ισχύς, βαθμός απόδοσης, ειδική κατανάλωση καυσίμου, ενεργειακός ισολογισμός).
 8. Πραγματικές καμπύλες λειτουργίας συμπιεστών, εντοπισμός σημείου λειτουργίας συμπιεστή.

 Το μάθημα συνοδεύεται από ενδεικτικές Ασκήσεις εφαρμογής υπολογισμών σε όλα τα ανωτέρω θέματα.
  
Απαιτούμενες γνώσεις: Μηχανική Ρευστών Ι, Θερμοδυναμική Ι, Απειροστικός Λογισμός Ι, Απειροστικός Λογισμός ΙΙ, Φυσική Ι, Μετάδοση Θερμότητας Ι και ΙΙ.