Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αγγλική Τεχνική Ορολογία

Το μάθημα εστιάζει στην Αγγλική Τεχνική Ορολογία που σχετίζεται με την επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού. Παρουσιάζονται ορολογίες επί μεγεθών, μηχανών και διαδικασιών σε κατά το δυνατό περισσότερα πεδία της Μηχανολογίας (κατασκευαστικό, ενεργειακό, παραγωγής και διοίκησης, ρομποτική, αεροναυπηγική), αντλούμενα από κείμενα που προέρχονται από την εν γένει διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία (βιβλία και σύγχρονα επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια).
Σκοπός του μαθήματος είναι:

  • η εξοικείωση των φοιτητών με την αγγλική τεχνική ορολογία της Μηχανολογίας
  • η κατανόηση των γλωσσικών χαρακτηριστικών της ακαδημαϊκής γραφής και ο εν γένει τρόπος σύνταξης ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στην αγγλική
  • η εξέταση της δομής και της γλώσσας ακαδημαϊκών άρθρων και άρθρων σε περιοδικά εκλαϊκευμένης επιστήμης ή στις στήλες εφημερίδων ή στον ηλεκτρονικό επιστημονικό και εκλαϊκευμένο τύπο
  • η εξέταση της δομής και της γλώσσας άλλων ειδών, όπως, μεταξύ άλλων, οι περιλήψεις ακαδημαϊκών άρθρων και η βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:

  • έχουν εξοικειωθεί στη χρήση της αγγλικής τεχνικής ορολογίας σε συγκεκριμένα είδη κειμένων
  • είναι σε θέση να κατανοούν τις συμβάσεις και τα χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου
  • έχουν διευρύνει τη γνώση της αγγλικής γλώσσας αναφορικά με τις δεξιότητες της κατανόησης κειμένων, της προφορικής ομιλίας και της γραφής.

 
Απαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.