Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αισθητήρια Όργανα και Συστήματα Μετρήσεων

Ο μαθησιακός στόχος του μαθήματος είναι διπλός: Αφ’ ενός να παρουσιάσει στους φοιτητές ένα ευρύ φάσμα αισθητηρίων οργάνων και αφ΄ ετέρου να τους εξοικειώσει με τις διαδικασίες πρόσληψης του σήματος του αισθητήρα και εν τέλει μέτρησης με την βοήθεια υπολογιστικών τεχνικών και συστημάτων.
Η  ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: Βασικές αρχές διαδικασίας μέτρησης. Ακρίβεια, ευαισθησία, επαναληψιμότητα. Εισαγωγή στους αισθητήρες ως μορφομετατροπείς φυσικών μεγεθών σε σήματα. Αισθητήρες κινηματικών μεγεθών: Μετατόπιση, γραμμική ταχύτητα, επιτάχυνση, γωνιακή θέση, γωνιακή ταχύτητα. Αισθητήρες εντατικών μεγεθών : Πίεση, δύναμη, ροπή. Αισθητήρες ροής και στάθμης. Μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών : Τάση, ρεύμα. Ισχύς. Μέτρηση θερμοκρασίας. Αισθητήρες απόστασης (range sensors).  Αισθητήρες MEMS. Διεπαφή (interface) αισθητήρων με μετρητικά συστήματα βασιζόμενα σε Η/Υ.
Μετά το πέρας του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί:

  • να κατανοεί τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας πλειάδας αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία τη ρομποτική και τα μηχατρονικά συστήματα.
  • να είναι σε θέση να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο αισθητήρα δεδομένης της επιθυμητής εφαρμογής
  • να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα κυκλώματα προσαρμογής, που ενδεχομένως απαιτούνται, για την αξιοποίηση της πληροφορίας που εξάγουν οι αισθητήρες.
  • να πραγματοποιεί με ακρίβεια μετρήσεις φυσικών μεγεθών, παραμέτρων και μεταβλητών που εμφανίζονται στην εκάστοτε εφαρμογή. 

Απαιτούμενες γνώσεις: Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική, Θεωρία και Τεχνολογία Ελέγχου.