Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ

  
Η Ανάλυση Κατασκευών έχει ως στόχο την αξιοποίηση των υφισταμένων βασικών γνώσεων,  που έχουν αποκτηθεί στη Μηχανική III και στην Ανάλυση Κατασκευών I. Σκοπός του μαθήματος είναι  η παρουσίαση προχωρημένων προβλημάτων Πεπερασμένων Στοιχείων με εφαρμογές σε προβλήματα Μηχανολογικών Κατασκευών και εισαγωγή σε μεθόδους Βελτιστοποίησης Κατασκευών.
  
Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτητές θα γνωρίζουν τη δομή τυπικού κώδικα πεπερασμένων στοιχείων και την ανάπτυξη λογισμικού με  χρήση προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων  καθώς και μεθόδους  βελτιστοποίησης.
 
Το μάθημα πραγματεύεται:

  • Ισοπαραμετρικά Πεπερασμένα Στοιχεία.
  • Βελτιστοποίηση δικτυώματος με τη μέθοδο πλήρους τάσεως.
  • Τη μέθοδο Βέλτιστων Κριτηρίων.
  • Ειδικές και Γενικές Μεθόδους  Βελτιστοποίησης.
  • Ειδικά πεπερασμένα στοιχεία δυο διαστάσεων για την ανάλυση κελυφών.

  Το μάθημα ολοκληρώνεται στα πλαίσια του Εργαστηρίου όπου γίνονται εργαστηριακές ασκήσεις με χρήση προγραμμάτων για επίλυση των ασκήσεων που διδάσκονται στη θεωρία. Γίνεται εφαρμογή σε προχωρημένα προβλήματα με πεπερασμένα στοιχεία δυο διαστάσεων.
    
 Απαιτούμενες γνώσεις: Μηχανική III, Ανάλυση Κατασκευών 1