Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Βιορευστομηχανική

   
Το μάθημα στοχεύει σε φοιτητές που έχουν αποκτήσει ένα αξιόλογο επιστημονικό υπόβαθρο στη Μηχανική των Ρευστών και ενδιαφέρονται στην εξειδίκευση των γνώσεων που αποκόμισαν στους κλάδους υγείας.
 
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ρεολογίας του αίματος καθώς και φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήματος γενικότερα
 • είναι σε θέση να μοντελοποιούν μη – Νευτώνεια ρευστά
 • γνωρίζουν την αιμοδυναμική συμπεριφορά διαφόρων ανευρυσματικών παθήσεων (εγκεφαλικά, κοιλιακής αορτής)
 • προσομοιώνουν αριθμητικά τις αιμοδυναμικές συνθήκες διαφόρων παθολογικών καταστάσεων όπως στενώσεις ή ανευρύσματα
 • εξοικειωθούν με το μοντέλο του Windkessel και την παλμική ροή (παράμετρο του Womersley)
 • έχουν μελετήσει ροές σε ελαστικούς σωλήνες ή σε κατασκευές με κινούμενα όρια και κατ΄επέκταση την αλληλεπίδραση των ελαστικών τοιχωμάτων των αγγείων με την αιμοδυναμική
 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές της μικροκυκλοφορίας
 • αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις όσο αφορά τη λειτουργία διαφόρων ιατρικών μηχανημάτων που σχετίζονται με τη Βιορευστομηχανική (παροχόμετρα, πιεσόμετρα, υπέρηχοι).

Το μάθημα περιγράφεται από τις κάτωθι βασικές έννοιες:

 • Στρωτή και τυρβώδης ροή
 • Μη – Νευτώνεια ρευστά
 • Μοντέλο Windkessel και παράμετρος Womersley
 • Ανευρύσματα
 • Ιξωδομετρία
 • Μετρητικά όργανα
 • Μικροκυκλοφορία

Ασκήσεις πράξης συνοδεύουν την θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της ύλης.
  
Απαιτούμενες γνώσεις: Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ, Τεχνική Μηχανική, Δυναμική και Ταλαντώσεις, Μηχανική Ρευστών Ι, Μηχανική Ρευστών ΙΙ.