Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εμβιομηχανική

  
Το μάθημα στοχεύει σε φοιτητές που αναζητούν μία εισαγωγική αλλά περιεκτική παρουσίαση ενός από τους γρηγορότερα αναπτυσσόμενους κλάδους στην επιστήμη του μηχανικού όπως είναι η Εμβιομηχανική. Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στη Μηχανολογία με εκείνες των επιστημών υγείας, με σκοπό τη επιστημονική κατάρτιση μηχανικών ικανών να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στη βελτίωση των συνθηκών ζωής.
   
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν τη μηχανική των αγγειακών τοιχωμάτων καθώς και τα βασικότερα μαθηματικά μοντέλα για την περιγραφή της ελαστικότητάς τους
 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές που σχετίζονται με το νευρομυϊκό σύστημα του ανθρώπου όπως αυτές χρησιμοποιούνται στην αθλητική Εμβιομηχανική
 • έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς των αρτηριακών μοσχευμάτων, stents και βαλβίδων
 • έχουν κατανοήσει την αρχή λειτουργίας της καρδιάς σαν αντλία
 • γνωρίζουν τη μηχανική συμπεριφορά των οστών και τις βασικές αρχές μυοσκελετικών μοντέλων
 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ισορροπίας και κινηματικής της ανθρώπινης κίνησης
 • έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες της μηχανικής των ρευστών
 • γνωρίζουν τη δομή και λειτουργία των αρθρώσεων

  Το μάθημα περιγράφεται από τις κάτωθι βασικές έννοιες:

 • Εύκαμπτοι αγωγοί
 • Μυοσκελετικό μοντέλο
 • Μοσχεύματα, stents, βαλβίδες
 • Μηχανικές ιδιότητες αγγειακών τοιχωμάτων
 • Αντλίες
 • Μηχανική ρευστών
 • Αθλητική Εμβιομηχανική

Ασκήσεις πράξης συνοδεύουν τη θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της ύλης.
   
Απαιτούμενες γνώσεις: Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ, Τεχνική Μηχανική, Δυναμική και Ταλαντώσεις, Μηχανική Ρευστών Ι.