Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επενεργητές για Μηχατρονικά Συστήματα

Επενεργητής είναι η βασική εκείνη μονάδα κάθε μηχατρονικού συστήματος η οποία αναλαμβάνει να εξασκήσει δύναμη ή ροπή προκειμένου να επιτευχθεί η ζητούμενη κίνηση. Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές κατηγορίες των επενεργητών και με την διαδικασία διεπαφής (interface) τους με το σύστημα ελέγχου. Η  ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες επενεργητών : Πνευματικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρικοί και ειδικοί.
α. Πνευματικοί επενεργητές  (Α1) Βασικές κατηγορίες : γραμμικοί, περιστροφικού τύπου. (Α2) Βαλβίδες και έλεγχος πνευματικών επενεργητών, έλεγχος δύναμης και ταχύτητας επενέργειας. (Α3) Πνευματικά σερβοσυστήματα.
β. Υδραυλικοί επενεργητές: (Β1) Βασικές κατηγορίες : γραμμικοί, υδραυλικοί κινητήρες. (Β2) Βαλβίδες και έλεγχος υδραυλικών  επενεργητών, έλεγχος δύναμης και ταχύτητος επενέργειας. (Β3) Υδραυλικά  σερβοσυστήματα.
γ. Ηλεκτρικοί επενεργητές: (Γ1) Βηματικοί κινητήρες, (Γ2) Σερβοκινητήρες, (Γ3) Ηλεκτρονικά στοιχεία οδήγησης βηματικών κινητήρων και σερβοκινητήρων (Electric drives)
δ. Ειδικοί επενεργητές: (Δ1) Πιεζοηλεκτρικοί, (Δ2) Shape memory alloys, (Δ3) MEMS.
Μετά το πέρας του μαθήματος, ο φοιτητής μπορεί :

  •  να κατανοεί τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας πλειάδας επενεργητών  που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία τη ρομποτική και τα μηχατρονικά συστήματα.
  • να είναι σε θέση να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο επενεργητή δεδομένης της επιθυμητής εφαρμογής
  • να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα κυκλώματα προσαρμογής, που ενδεχομένως απαιτούνται, για την οδήγηση των επενεργητών.

Απαιτούμενες γνώσεις: Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική, Θεωρία και Τεχνολογία Ελέγχου.