Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Το περιεχόμενο του μαθήματος εκτείνεται στις ακόλουθες έννοιες:

  • Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικός σχεδιασμός. Άσκηση ομάδων σπουδαστών στον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Οι σπουδαστές συγκεντρώνουν τα πραγματικά στοιχεία και αναπτύσσουν σε ομάδες το πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο μιας νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης και το παρουσιάζουν στην τάξη.
  • Ανάλυση αγοράς, δράσεων προβολής – σκοπιμότητας και ανάπτυξη στρατηγικής και μεθοδολογίας για την προτεινόμενη καινοτομία
  • Βασικές έννοιες και ορισμοί του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Στρατηγική υλοποίησης ηλεκτρονικού εμπορίου. Ανάλυση επιχειρηματικών Μοντέλων με τη βοήθεια του Διαδικτύου (e-business models). Ηλεκτρονικό λιανεμπόριο. Ηλεκτρονική εκπαίδευση. Συνεργατικό ηλεκτρονικό εμπόριο και διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (e-supply chains). Διαδικτυακά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems). Τεχνολογίες Υποδομής και Λογισμικού για την υλοποίηση επιχειρησιακών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Συστήματα Ασφάλειας & Ηλεκτρονικών πληρωμών. Ασύρματο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (m-commerce).
  • Σημασία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) και επιχερηματικών συνεργασιών (franchising, licesining, κλπ)
  • Μέθοδοι και εργαλεία προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια κλπ)

Απαιτούμενες γνώσεις: Στατιστική, Πληροφορική για Μηχανικούς.