Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μαθηματικά για Μηχανικούς

   
Το μάθημα απευθύνεται σε Μηχανικούς και στοχεύει στην εμπέδωση της ικανότητας περιγραφής μεγεθών, τεχνημάτων και διαδικασιών με αριθμητικές και γεωμετρικές μεθόδους. Το μάθημα είναι μέρος του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου του Μηχανικού. Η κατανόηση των βασικών εννοιών είναι προϋπόθεση για την κατανόηση κάθε άλλου γνωστικού πεδίου και κάθε σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με το αντικείμενο του Μηχανικού.
   
Το μάθημα περιλαμβάνει:

  1. Εισαγωγή στην γεωμετρία και την έννοια της αξιωματικής θεμελίωσης και της δομής της Ευκλείδειας γεωμετρίας.
  2.  Η έννοια της απόδειξης.
  3. Υπολογισμοί στην αστρονομία, την τοπογραφία, την μηχανουργική τεχνολογία και σε μοριακές δομές. Η έννοια του συμπαγούς συνόλου των πραγματικών αριθμών. Η έννοια του σφάλματος μέτρησης και η διαχείριση των σφαλμάτων της Μηχανολογικής πρακτικής. Η έννοια της ακρίβειας.
  4. Εισαγωγή στην Στερεομετρία. Η έννοια του στερεού σώματος. Η έννοια της μεταβολής του όγκου ενός στερεού σώματος και η περιγραφή της. Υπολογισμός όγκων εμβαδών.
  5. Εισαγωγή στην τριγωνομετρία. Οι κυκλικές συναρτήσεις. Η συνάρτηση του λογάριθμου και η εκθετική συνάρτηση. Οι κωνικές τομές.
  6. Το ορισμένο ολοκλήρωμα. Εφαρμογές στον υπολογισμό όγκων και επιφανειών. Αριθμητική μέθοδος ολοκλήρωσης.
  7. Η έννοια του ρυθμού μεταβολής και η παράγωγος. Υπολογισμός παραγώγων με αριθμητικές μεθόδους.
  8. Εργασία σύνθεσης της ύλης των μαθηματικών για Μηχανικούς που περιλαμβάνει μετρήσεις, υπολογισμούς και επαλήθευση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών.
  9. Η έννοια της εκτίμησης και τρόποι βέλτιστης εκτίμησης μεγεθών. Η έννοια της τάξης μεγέθους.

Θα γίνει σύντομη επανάληψη των μαθηματικών του Γυμνασίου και το Λυκείου τα οποία θα θεωρούνται γνωστά στην εξέλιξη του μαθήματος. Μετά την επανάληψη θα εξετάζεται ο σπουδαστής και μόνο αν περάσει επιτυχώς την εξέταση θα συνεχίζει την παρακολούθηση του μαθήματος των μαθηματικών για Μηχανικούς.
 
Απαιτούμενες γνώσεις: Μαθηματικά Γυμνασίου και Λυκείου, Ευκλείδειος Γεωμετρία.